alleen gebruik in overleg of volgens afspraak is toegestaan

Rapportage


Transparantie in samenwerking belangrijk

Dailycool is voorstander van een transparante samenwerking. In samenspraak met verschillende opdrachtgevers leveren we bijvoorbeeld diverse (management) rapportages. Het prestatiemanagement dat zich op deze manier ontwikkelt, scherpen we aan op basis van een continue verbetermethode.

Een korte opsomming van mogelijke rapportages:

Management Rapportage

Dailycool kan periodiek een management rapportage aanleveren. De klant heeft op die manier in één overzicht haar logistieke kosten in beeld. Deze rapportages worden klantspecifiek opgebouwd en kunnen tot op consumentenniveau worden gespecificeerd. De meeste opdrachtgevers gebruiken deze rapportage voor hun eigen kostprijscalculatie en als informatie voor hun eigen klanten / stakeholders.

Tijdigheid Rapportage

In de huidige en toekomstige Supply Chain is het van zeer groot belang dat er tijdig wordt geleverd. Tijdsvensters moeten daarom zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Als dit niet het geval is, zal dit onherroepelijk tot volgposten leiden (lees: een tekort aan beschikbaarheid, en daardoor mogelijk een leeg schap in de winkel). Dailycool realiseert zich dat terdege en heeft daartoe uitgebreide rapportages tot haar beschikking.

Fust Rapportage

Emballage vertegenwoordigt een enorm kapitaal aan geldwaarde. Eén verkeerde mutatie kan al snel grote financiële gevolgen hebben. Dailycool erkent dit probleem en kan desgewenst een fustrapportage verzorgen. Het middel is uitermate belangrijk voor een gesloten fustbalans.

Temperatuur Rapportage

Normaal gesproken worden transporten volgens de juiste temperatuur richtlijnen verzorgd. In uiterste twijfelgevallen (bijvoorbeeld bij een koelmotor storing of productiestoring) kan er een temperatuur registratie rapport worden uitgedraaid. Dit rapport laat op zeer nauwkeurige wijze het temperatuurverloop zien in cijfermatige en schematische weergave (zie ook: bewaking koelketen). Het is in alle gevallen mogelijk uw afnemer een gesloten koelketen te tonen.

Geconditioneerde logistiek is ons vak

Dailycool is gespecialiseerd in de (inter)nationale logistieke dienstverlening van (dagverse) levensmiddelen.

Bezoekadres
Debbemeerweg 2,
1749 DK Warmenhuizen

Correspondentieadres
Postbus 9060,
1800 GB Alkmaar
T +31 (0)226 – 412 345
E info@dailycool.nl

De oplossing voor u?