Dailycool milieu bewust transport met de LZV

Dailycool met twee Lzv’s (lange en zware vrachtwagens) op Nieuwegein. LZV’s zijn vrachtwagencombinaties die bestaan uit standaard voertuigen maar die langer en soms ook zwaarder zijn. Doordat lange trucks per rit meer lading kunnen meenemen, worden per kilogram vracht minder schadelijke stoffen uitgestoten. Het gaat om combinaties met een maximaal treingewicht van 50/60 ton en een maximale lengte van 25,25 meter (normaal 18,75 meter). Lzv’s zijn minder belastend voor het milieu en het scheelt in de drukte op de weg, anders hadden we met drie trekker/trailer combinaties moeten rijden.